Make your own free website on Tripod.com

  富記燒味    
         
   

 


製作期:二零零六年九月
 

 

 

 

 


都話左”總有一間係左近”架啦!話咁快,條街又多了新店舖啦!建築師絕對認為係好事,因為多d人有工開咪好囉!

富記的業主鍾意舊式一點的裝修,不過今次就唔係建築師的手筆啦!

睇下先!富記d燒臘都好美味喎!有幾好味?等我去訪問下巷仔燒臘的師傅先!

”師傅,隔離開左富記喎!有冇擔心會影響生意呢?”
”條街熱鬧d咪重好!多幾間重好.”
”點解呢,師傅?”
”哦!我咪可以試多幾間囉!”

點解巷仔燒臘的師傅要買別人做的燒味呢?等我問下建築師先!

”建築師,何解呀?”
”悟!我想道理好簡單,就好似當我開夜趕工時,就算是同一包一丁麵,我總是覺得別人煮的比較香d囉.”
”@.@!!!!! "

 
   

 

         
     
[Back To Top]